Algemene info

Vroege orthodontie

Interceptie orthodontie

Wanneer een kortstondige orthodontische behandeling in het melk- of wisselgebit wordt opgestart, spreken we van een vroegtijdige of interceptieve behandeling. Dergelijke interceptieve behandelingen hebben tot doel de definitieve tanden in een gunstigere omgeving te laten doorbreken.

Een vroegtijdige behandeling gebeurt bij een kind dat nog veel melktanden heeft. Na deze correctie verloopt het proces van de gebitswisseling soms probleemloos en is er geen verdere behandeling nodig. Meestal is echter een tweede fase met orthodontische apparatuur nodig op latere leeftijd. De verdere orthodontische behandeling kan starten als (bijna) alle definitieve tanden doorgebroken zijn.

Voor vroegtijdige orthodontische behandelingen is er een afzonderlijke tussenkomst voorzien. Een vroegtijdige behandeling moet voor de leeftijd van 9 jaar worden uitgevoerd om van deze tegemoetkoming te kunnen genieten. Hiervoor is er géén aanvraag nodig maar moet er wél een meldingsformulier worden opgesteld bij de start van de behandeling. Dit formulier (bijlage 60 bis) wordt door de orthodontist opgesteld.

Voorbeelden van afwijkingen die tijdens een vroege behandeling worden gecorrigeerd

ANTERIEURE KRUISBEET

Eén of meerdere bovensnijtanden bevinden zich achter de ondersnijtanden. Hierdoor wordt een evenwichtige ontwikkeling van boven-en onderkaak bemoeilijkt. Dit kan worden gecorrigeerd door een eenvoudig orthodontisch apparaat.

POSTERIEURE KRUISBEET

Bij een normale beet zullen de snijtanden van de boventandboog boven op de kiezen in de ondertandboog passen. Soms is de boventandboog niet breed genoeg waardoor de kiezen en/of snijtanden aan één zijde of aan beide zijden niet goed passen op de kiezen in de ondertandboog. Een te smalle boventandboog kan tot problemen met de wisseling leiden. De tandboog kan worden verbreed met orthodontische apparatuur.

DWANGBEET

De tanden kunnen zo’n positie in de mond hebben dat ze storen bij dichtbijten. Dan kan je onderkaak naar voor of opzij schuiven om de tanden op elkaar geplaatst te krijgen. Dat leidt tot een extra belasting van het kaakgewricht en extra slijtage.  
Orthodontische apparatuur kan de tanden beter op elkaar doen passen.

 

GROTE OVERBEET

Als de bovenste snijtanden te ver naar voor staan ten opzichte van de onderste tanden, heb je meer kans op breuk. Het is dus aan te raden om al op jonge leeftijd deze afstand te verkleinen.