Algemene info

Clear Aligners

Vrijwel onzichtbare behandeling van correcties aan de snijtanden

 

De bijna onzichtbare aligners zijn gemaakt van transparant  thermoplastisch materiaal zonder metalen blokjes en metalen draden . Alle aligners, nodig voor de volledige behandeling, worden bij de start van de behandeling vervaardigd. Om de 4 tot 6 weken is een controlebezoek nodig om een nieuwe aligner op te halen. 

 

Na de behandeling, die meestal een jaar duurt, wordt een retainer geplaatst om de tanden mooi op hun plaats te houden: dit is meestal een dun draadje, gekleefd op de achterzijde van de tanden  .

Aligners zijn een comfortabele oplossing voor kleine tot middelmatige correcties aan de snijtanden. De aligners oefenen efficiente krachten uit op het gebit; In elke fase mogen alleen bepaalde tanden bewegen, zoals is bepaald in het digitaal behandelplan.  Zo worden de tanden in de gewenste, voorgeschreven stand verplaatst, dit bij een overbeet, een spleetje tussen de tanden, een kruisbeet of tanden die scheef tegen elkaar staan.

Toepasbaar bij correctie van

De tanden staan scheef tegen elkaar. De tandstand wordt gecorrigeerd. Hier is een extra stripping van de zijkanten van de snijtanden vereist.

Behandeling van kruisbeet.

Tussenruimte tussen de tanden.