Algemene info

De verschillende afspraken

Het eerste bezoek

afbeelding

Het eerste bezoek aan de orthodontist is een kennismaking. Vaak wordt er ook al een foto van je gebit genomen om te zien hoe ver je gebit ontwikkeld is. De orthodontist zal na dit eerste onderzoek je kunnen meedelen dat mogelijks:

- Je nog geen behandeling nodig hebt.

- Het nog wat te vroeg is om te starten met je behandeling, maar de orthodontist je regelmatig op controle wil zien. Op die controles zullen de groei van je gelaat en de ontwikkeling van je gebit van nabij gevolgd worden.

- Je een behandeling nodig hebt. We verzamelen dan aansluitend alle verdere gegevens en een meer uitgebreid onderzoek volgt. Er wordt ook een afdruk van de beide tandbogen en een bijkomende röntgenfoto gemaakt.

- Je eerst wordt terugverwezen naar je algemeen tandarts voor verzorging van je gebit of het op punt stellen van de mondhygiëne.

De tweede afspraak

Tijdens de tweede afspraak bespreken we je persoonlijke behandelingsplan. Er wordt uitgelegd welke beugel nodig is. Ook de voor- en mogelijke nadelen + eventuele alternatieven worden toegelicht.

Er wordt uitgelegd hoe lang je behandeling zal duren om het hele behandelingsplan uit te voeren, hoeveel keer je dient te komen, wat de kostprijs is en hoeveel er van de behandeling wordt terugbetaald door de mutualiteit of eventuele extra verzekeringen. Het is belangrijk dat je tijdens deze afspraak alle informatie krijgt die je wenst en dat al je vragen worden beantwoord. Als je daarna akkoord bent met het voorstel kan de orthodontist je beugel plaatsen.

De behandeling uitvoeren

Na je akkoord op het behandelplan en de begroting begint het corrigeren van de tanden en/of de kaken. Vanaf nu zal je 4 tot 6 wekelijks op afspraak dienen te komen om je beugel na te zien, aan te passen en bij te activeren waar nodig. Vaak worden dan ook de bogen vervangen: er komen steverige draden in de plaats. Zo werken we stap per stap de behandeling af. Het is belangrijk om de instructies van de orthodontist goed op te volgen en de afspraken ook goed na te komen om snel het vooropgestelde resultaat te bereiken. Het succes van een beugelbehandeling hangt niet alleen af van de orthodontist, maar ook van je medewerking. Kies je voor een beugel, dan moet je er ook voor 100% achter staan. Het spreekt voor zich dat uw algemeen tandarts ook alle informatie krijgt over wat we gaan doen.

 

In het begin van een behandeling kunnen de tanden overgevoelig worden, en een beetje los gaan staan. Dit is normaal en verdwijnt weer vlug. Ook na het aanspannen van het apparaat kunnen de tanden wat gevoeliger worden. .  De eerste dagen na het plaatsen kan het apparaat de tong en wangen wat irriteren.  Ook deze problemen verdwijnen vrij snel, en uw orthodontist kan u zachte was  bezorgen, waarmee de klacht verholpen wordt.

Nazorg

Hebben jij en je tanden goed meegewerkt en staan je tanden netjes op hun plaats dan is het zover: je beugel mag er uit! Om het bekomen resultaat te behouden, moeten de tanden nog geruime tijd in hun nieuwe positie worden vastgehouden. Hiervoor krijg je retentieapparatuur. Dat kan een retentiespalkje aan de binnenzijde van je tanden of een nachtbeugel zijn.

Je komt daarna best nog een paar keer op controle om zeker te zijn dat alles in orde is en blijft.

Het risico dat de tanden opnieuw gaan verschuiven kan blijven bestaan. Dit is vaak te wijten aan de natuurlijke veroudering van het gebit. In die gevallen zal de retentieapparatuur levenslang moeten blijven zitten. Het betreft hier meestal kleine draadjes, die onzichtbaar aan de achterkant van de snijtanden worden vastgekleefd.