Algemene info

Orthodontie - chirurgie: gecombineerde behandeling

Sommige afwijkingen van het gebit en van de kaakbeenderen kunnen niet uitsluitend met orthodontische middelen worden behandeld. Soms is de afwijking te groot om alleen met een beugel te gaan corrigeren of kan de groei van de kaak ongunstig verlopen waardoor het effect van orthodontische apparatuur alleen niet voldoende is.

In deze omstandigheden kan kaakchirurgie een oplossing bieden. Een chirurgische kaakcorrectie is een methode om de afwijkende stand van de kaak door een operatie te corrigeren. Met deze methode wordt een functioneel evenwicht bereikt tussen de kauwspieren, de tanden van de onder- en bovenkaak, de luchtwegen en de gelaatsuitdrukking.

Om dit resultaat te verkrijgen worden eerst de tanden uitgelijnd door enige tijd orthodontische apparatuur te dragen. De orthodontische apparatuur wordt door de orthodontist aangebracht. Ook na de operatie dient de apparatuur nog enige tijd te worden gedragen totdat het gewenste resultaat is bereikt. Deze behandeling wordt steeds in teamverband voorbereid en uitgevoerd. De gehele orthodontisch-chirurgische behandeling duurt, wel afhankelijk van de gebitssituatie, ongeveer anderhalf jaar.

Operatiemethoden

De soort operatie die uitgevoerd dient te worden is afhankelijk van de stand van de kaak. In alle gevallen moet daarbij een snede in het bot worden gemaakt voordat de kaak of een deel ervan kan worden verschoven. Dit heet een osteotomie. Op deze pagina worden de verschillende aspecten van de chirurgische kaakcorrectie kort besproken. Het soort operatie kan worden ingedeeld in verschillende types behandelingen:

 

Kaakcorrectie bij een te grote/te kleine onderkaak

 

Een te grote onderkaak wordt naar achteren/voren verplaatst door een verticale botsnede te maken in de onderkaak. Dan kan de onderkaak naar achteren/voren worden geplaatst waardoor de botstukken elkaar gedeeltelijk overlappen. De ingreep gebeurt in de mond waardoor uitwendig geen litteken achterblijft. De losse kaakdelen worden met schroefjes (osteosyntheseplaatjes) aan elkaar gemaakt. De mond kan dan meteen na de operatie weer worden geopend. De zenuw, die het gevoel in de onderlip en de kin verzorgt, loopt langs de botsnede wat na de operatie een tijdje een vreemd gevoel in de onderlip tot gevolg kan hebben.

In sommige gevallen bemoeilijkt een nog niet doorgebroken verstandskies het maken van een botsnede. In dat geval wordt de verstandskies geruime tijd van tevoren (minimum zes maanden) verwijderd.

Overige ingrepen

Verwijderen van verstandskiezen

Het is belangrijk om bij jongeren de verstandskiezen onder controle te houden na behandeling. Slecht gepositioneede verstandskiezen worden best verwijderd.

 

 

Het vrijleggen van ingesloten tanden

Soms kan of wil een tand niet doorbreken. Dit kan meerdere oorzaken hebben : door plaatsgebrek, een verkeerde ligging, een cyste, een val op het melkgebit, ... Om de tand te laten doorbreken is het dan noodzakelijk om de tand op te zoeken en 'vrij te leggen'. Zo verschijnt de tand in de mond. Met de beugel wordt de tand dan op de juiste plaats gebracht.