Uw eigen medewerking is vereist.

Gelukkig loopt een behandeling meestal zoals gepland. De orthodontist en het praktijkteam doen er alles aan om voor u het beste resultaat te bereiken. Het is echter niet mogelijk alle complicaties en consequenties vooraf geheel te overzien. De medewerking van de patiënt (en de ouders) is essentiëel.

 

 

Voor het goede verloop van de behandeling is belangrijk dat u:

1) Een optimale mondhygiëne handhaaft. Dit betekent in ieder geval minstens twee keer per dag de tanden en kiezen goed poetsen.

2) Afspraken stipt nakomt. Voor schoolgaande patiënten kunnen ook afspraken in de schooluren vallen. De school geeft daarvoor toestemming.

3) De beugel en onderdelen zoals bijvoorbeeld elastieken volgens de instructie draagt.

4) Kleverig voedsel (caramels, toffees en ander snoep) en hard voedsel dat de apparatuur kan beschadigen of de tanden kan aantasten vermijdt. Ga zorgvuldig met de beugel om zodat deze niet stuk gaat;

5) Contact met ons opneemt als de beugel kapot gaat, ook als er binnenkort al een afspraak gepland is.

Wat als je een afspraak niet kan nakomen?

Verwittig je vooraf, dan zal een nieuwe afspraak vastgelegd worden. Hoe vroeger je verwittigt, hoe meer keuze je uiteraard zal hebben. Wees alert om geen afspraken te vergeten, het zorgt ervoor dat je behandeling langer duurt.

Kan je alles eten met een beugel?

Taai, hard en heel kleverig voedsel mag je absoluut niet eten. Ten eerste gaat je beugel hierdoor stuk en ten tweede is het ook moeilijk om dit voedsel weg te poetsen van tussen je beugel. Harde dingen kan je wel opeten, nadat je ze in kleine stukjes hebt gesneden, maar je mag nooit iets hard afbijten. Dus je snijdt appels en stokbrood best in kleine stukjes.

Wat doen als er iets los zit of irriteert aan mijn beugel?

Bedek het irriterende deel van je beugel met was (te verkrijgen bij ons in de praktijk of bij de apotheek) en maak een afspraak om het irriterende stukje te verwijderen. Ben je op reis of kan je moelijk langskomen, knip het irriterende stukje dan af met een nagelknipper (bij voorkeur een scherp model) en dat zo dicht mogelijk tegen het blokje). Als er een blokje loszit, laat het loszittende blokje zitten en stop met het dragen van de elastiekjes. Contacteer de praktijk.

Wanneer een retentiedraad (aan de binnenzijde van de snijtanden) loskomt, is het belangrijk om deze snel te laten herkleven en niet af te knippen. Draag je nachtapparaat elke nacht. De dag van je afspraak voor het vastzetten van de draad draag je de nachtbeugel minstens twee uur voordien tot je in de behandelingsstoel zit. Knip je zelf de retentiedraad door, dan zal een nieuwe draad dienen te worden gemaakt. Probeer dat te vermijden.

Hoe vaak moet je terugkomen voor je beugel?

Meestal is dit één keer om de 4 tot 6 weken. Telkens wordt gecontroleerd of er voldoende vooruitgang is geboekt, of je de instructies goed hebt opgevolgd, of er problemen zijn geweest sinds de laatste controle en of je goed hebt gepoetst. De beugel wordt dan ook geactiveerd. Als er problemen zijn geweest, vertel je die het best, dan kunnen we er rekening mee houden voor de volgende activaties.

 

Je kan niet altijd na de schooluren worden behandeld. Je zal hierdoor wel eens een lesuur van school weg moeten blijven. Je krijgt hiervoor vooraf een wettig afwezigheidsdocument. Vergeet niet dit tijdig op school in te dienen.

Wat is de ideale leeftijd om voor een eerste keer op nazicht te komen?

De ideale leeftijd hangt een beetje af van de ernst van de gebitstoestand en de snelheid dat het gebit wisselt. Meestal zal je tandarts dit goed kunnen inschatten en je op het gepaste moment doorverwijzen. Wij raden aan om op jonge leeftijd (8 jaar) al eens een controle-röntgenfoto te laten maken. Op deze manier kan worden gezien of alle tanden wel zijn aangelegd en of de tanden wel voldoende plaats hebben. Kleine aanpassingen in het wisselgebit kunnen grotere problemen op latere leeftijd voorkomen. 

Kinderen hoeven dus beslist niet volledig gewisseld te zijn voordat een orthodontische behandeling start! Dit blijft een hardnekkig misverstand.

 

Blijven de tanden wel staan?

Heel het leven door verandert het gebit. Naarmate je ouder wordt kunnen kleine veranderingen optreden. Dit is normaal en komt ook voor bij mensen die geen beugel gedragen hebben. De retentie-apparatuur die na de behandeling wordt geplaatst zorgt voor een grotere stabiliteit. Retentieplaten of draadjes blijven best zo lang mogelijk behouden. Het kan dan bijvoorbeeld ook geen kwaad om de plaat die je na je behandeling krijgt de eerste 2 jaar elke nacht maar daarna nog vele jaren bijvoorbeeld een nacht per week te blijven dragen.

Hoeveel kost een behandeling?

De kostprijs van een beugel hangt af van het type beugel(s) dat je nodig hebt en de periode dat je deze moet dragen. Voordat er met de orthodontische behandeling wordt gestart, wordt er door ons altijd een uitgeschreven kostenbegroting meegegeven. Zo weet je vooraf waar je aan toe bent. Voor jongeren die bij hun ziekenfonds de aanvraag voor een orthodontische behandeling indienen voor de 15de verjaardag, is een terugbetaling voorzien. Na de 15de verjaardag kan geen dergelijke aanvraag meer gebeuren.

Bovenop de terugbetaling door de verplichte ziekteverzekering geven de ziekenfondsen een aanvullende tegemoetkoming voor een orthodontische behandeling. Er zijn ook mogelijkheden om een extra teruggave te bekomen via andere aanvullende (privé-)verzekeringen. Hou daar wel rekening dat er meestal een wachttijd is alvorens deze verzekeringen in voege gaan.

Krijg je van een beugel gaatjes?

Op een beugel blijven gemakkelijker voedselresten en plaque achter. Hierdoor is het risico op gaatjes groter. Daarom dien je ten minste 2 keer per dag grondig te poetsen volgens het instructieboekje dat bij de start van de behandeling wordt meegegeven. Let er vooral goed op om ook het tandvlees mee te poetsen. Je gebruikt het beste een zachte tandenborstel. De tandpasta is ons om het even. We raden ook sterk aan om 1 keer per dag, net voor het slapengaan, gedurende 1 minuut met een mondspoelmiddel krachtig te spoelen. Als je deze instructie stipt opvolgt, krijg je geen gaatjes of witte vlekken op de tanden wanneer de beugel wordt verwijderd.

Het is ook van heel groot belang om ook tijdens de behandeling geregeld op controle te gaan bij je algemeen tandarts. Hij/zij kent het best jouw gebitstoestand (zwak/sterk gebit) en beschikt over de gepaste apparatuur om gaatjes op te sporen en je tanden goed te reinigen.

Is een losse nachtbeugel alleen niet voldoende?

De meeste afwijkingen zijn niet met een nachtbeugel te verhelpen. Als therapie alléén wordt een uitneembare beugel minder gebruikt. Je kan met een dergelijke beugel namelijk maar beperkte verplaatsingen gaan uitvoeren. Na de actieve behandeling wordt deze soort beugel wel veel gebruikt om de tanden op hun juiste positie te laten vastgroeien. Deze soort beugel kan wel worden gebruikt voor kleine correcties.

Hoe lang moet je je beugel dragen?

Deze vraag wordt waarschijnlijk het meest gesteld, maar is moeilijkt te beantwoorden. Dit hangt immers af van de ernst van de afwijking, van medewerking en groei. Gemiddeld duurt een behandeling met een vaste beugel iets langer dan 2 jaar. Nadat de beugel is verwijderd, worden afdrukken genomen en wordt ofwel onmiddellijk een retentiedraadje gekleefd, ofwel na een 5-tal dagen een uitneembare beugel geplaatst. Dit voorkomt dat je tanden zich achteraf nog verplaatsen.

Doet een beugel pijn?

Daags na het plaatsen van actieve apparatuur en bij de controles is enige gevoeligheid normaal. Het kan dan raadzaam zijn zachter voedsel te gebruiken of - bij uitzondering - een pijnstiller in te nemen. Verder is het normaal dat de tanden losser aanvoelen. In het begin moeten ook de tong, de lippen en wangen wennen aan de beugel. Gebruik de wasstrookjes op de delen die scherp aanvoelen. Deze wasstrookjes worden door ons bij het plaatsen van blokjes meegegeven. Je kan ze ook bij de apotheker vinden.

Wat als mijn kind na de leeftijd van 6 nog duimzuigt?

Hoe sneller het duimzuigen wordt afgeleerd, hoe beter. De duim zal er immers voor zorgen dat de snijtanden in de boventandboog te veel naar voor worden geduwd en dat de onderkaak in zijn groei wordt afgeremd. Soms kan een kleine beugel worden geplaatst om de tanden die naar voor staan geduwd weer naar achter te brengen en het duimzuigen te bemoeilijken. Vrij frequent plaatsen we ook een vastzittend schildje dat het duimen sterk hindert. Dit is vrij efficiënt bij hardnekkige duimers. Er zijn ook producten te verkrijgen die heel vies smaken en waarmee de duim kan worden ingesmeerd. Ook dit kan helpen om het duimzuigen af te leren..